PARTNERSTVO UDRUGE ZA PROMICANJE CJELOŽIVOTNIH KOMPETENCIJA ODGOJITELJA „SANELA RADIONICE“ SA DJEČJIM VRTIĆEM LEKENIK

Udruga za promicanje cjeloživotnih kompetencija odgojitelja SANELA RADIONICE osnovana je sa ciljem okupljanja odgojitelja i ostalih zainteresiranih i kreativnih osoba koji su, bilo posredno, ili neposredno vezani za rad s djecom predškolske dobi, a koje u svom radu koriste slikovnicu kao bogat, neiscrpan, prilagođen izvor znanja.
Svoje polazište i smjernice u djelovanju Udruga ima u Nacionalnom kurikulumu za rani i predškolski odgoj i obrazovanje (2014.) koji potiče i osnažuje razvoj osam temeljnih kompetencija za cjeloživotno učenje.
Budući da definicija cjeloživotnog učenja podrazumijeva sve oblike učenja tijekom života čija je svrha stjecanje i unapređivanje kompetencija za osobne, društvene i profesionalne potrebe, Udruga je osnovana i djeluje s ciljem organiziranja i provođenja neformalnog učenja kojemu je glavna odlika organizirana aktivnost učenja čija je svrha stjecanje i unapređivanje kompetencija za osobne, društvene i profesionalne potrebe
Tako stjecanje novih znanja, sposobnosti, vještina i kompetencija kroz neformalne oblike obrazovanja predstavlja ključni odgovor i konkurentsku prednost za sve one koji žele opstati i nesmetano obavljati svoje poslovne, ali i privatne aktivnosti. Da bi se sve to učinkovito ostvarilo, potrebno je i učinkovito planirati i programirati neformalno obrazovanje, s jasno postavljenim ciljevima i zadacima koji se žele implementirati.
Udruga izdaje svoje Potvrde o stručnom usavršavanju koje polaznice prilažu u svoju Mapu profesionalnog razvoja kao dokaz širokog raspona profesionalnih znanja i sposobnosti koje odgojitelj posjeduje i predstavlja sliku odgojiteljevog profesionalnog razvoja
U namjera da SANELA RADIONICE – postane neki vid LEARNING RESOURCE CENTER – More than a library, mjesta i adrese na koju bi se mogli obraćati kako sa svojim primjerima dobre prakse, idejama, tako i sa pitanjima, “pletemo mrežu“ odgojitelja diljem lijepe naše…
U četvrtak, 12. 04.2018. okupili smo se po treći puta na poziv ravnateljice dječjeg vrtića LEKENIK, Mirjane Božić, koja je ujedno domaćin druženja i suorganizator sa ciljem otkrivanja načina KREATIVNOG IZRIČAJA PRIČE.
Našem druženju pridružila se već dugogodišnja poznanica i suradnica Sanela radionica, Slađana Knebl Klasić, odgojiteljica iz DV Špansko, Zagreb, kako bi nam pokazala primjere dobre prakse kroz kratku prezentaciju procesa nastajanja slikovnice od lišća, kao i samu slikovnicu.
KREATIVNI IZRIČAJ PRIČE edukacija je koja naglašava važnost pričanja priča – stvaranja priča / utjecaj priča na dječji život. Naglašava važnost procesa promišljanja, razmišljanja, istraživanja, povezivanja znanja, iskustava, emocija kroz igru i raznovrsnu aktivnost i stvaralaštvo djece.
Kako kroz raznovrsnu ponudu konkretnih poticaja za pričanje / prepričavanje priča u pedagoškoj, odnosno metodičkoj praksi kroz upotrebu kvalitetnih tekstova i slikovnica pomažemo djeci kroz igru i aktivnosti ovladati umijećem prepričavanja priče.
„Slikovnica je prva knjiga u životu djeteta, prijelaz od situacijskog konteksta na kontekst simbola. Svrha joj je da pomaže djetetu otkriti svijet i medij pisane riječi ; razvija spoznajni svijet djeteta ; izaziva emocije ; razvija govor i bogati fond riječi ; zadovoljava potrebu za novim.“ (Majhut, Zalar, 2012).
Slikovnice su oblik transporta događaja u riječima i slikama.
Slikovnice su dječji prozor u svijet znanja, istraživanja , mašte…
Slikovnice su priče i pripovijetke, koje su uz pomoć slike u svakoj kulturi sredstvo za zabavu, obrazovanje, očuvanje kulturnih i moralnih vrijednosti.
Pa zašto onda te iste slikovnice ne bi bile naši mali udžbenici za rad s djecom predškolske dobi na temelju kojih bi nastajali razni drugi sadržaji – zidne slike, personalizirane dječje slikovnice, radne bilježnice i zadaci,pjesmice, recitacije, dramatizacija, stjecanje osnovnih matematičkih pojmova, istraživanje, pokret i glazba…To je umjetnost poučavanja te ujedno zabavna, zanimliva i inspirativna a poučna igra za djecu!
Prepričavanje priča = prepričavanje sadržaja naučenog
Pripovijedanje predstavlja ključnu ulogu u razvoju ukupne osobnosti djeteta.
To je stara tradicija još od pamtivijeka koja je dio i našeg vlastitog djetinjstva, jer putem priče djeca na zabavan i jednostavan način istražuju, razmišljaju, zaključuju i uče o raznim sadržajima.
Istraživanja pokazuju da je količina i kvaliteta mašte, pripovijedanja i emocija koje djeca pokazuju u prepričavanju priča povezana s kreativnim sposobnostima razmišljanja.
I zato baš KREATIVNI IZRIČAJ PRIČE u ugodnom okruženju, poticajnoj maloj grupici s mnoštvom kreativnih sadržaja…