DJEČJE MAŠTAONICE – PROJEKT KOJI UISTINU ŽIVI!

U partnerskom projektu pod nazivom „Dječje maštaonice“ Dječjeg vrtića Lekenik i SOS Dječjeg sela Lekenik te OŠ Mladost Lekenik u prostoru Društvenog centra SOS Dječjeg sela Lekenik dosada je sudjelovalo ukupno 233 djece kako slijedi:

 SOS Dječje selo Lekenik – 69 djece

Dječji vrtić Lekenik- 119 djece predškolskog uzrasta

Lokalna zajednica- 45 djece školskog uzrasta

Broj  kompetentnih stručnjaka koji rade s djecom i njihovih roditelja: 66

 Radionice koje provodimo dio su aktivnosti unutar projekta koje se odnose na edukativne sadržaje s djecom navedenih uzrasta. Pored ovih mjesečnih radionica, s DV Lekenik u istom projektu provodimo i sportsku aktivnost – plesnu grupu „Žabice“ jedanput tjedno. Statistički podaci za proteklu godinu govore da je u Žabicama sudjelovalo 101 dijete.

 Vrlo smo zadovoljni rezultatima projekta. Kako u njima neposredno s djecom rade uistinu vrsni stručnjaci ovih ustanova kod djece razvijamo niz kompetencija kojima dijete stavljamo u središte zbivanja uvažavajući njihove interese i  trenutni stupanj razvoja.

 Tekst pripremile: Anamarija Adamek,  voditeljica DC-a SOS Dječjeg sela Lekenik

                            Mirjana Božić, ravnateljica DV Lekenik

Udruga za promicanje cjeloživotnih kompetencija odgojitelja „SANELA RADIONICE“ ponovno u DV LEKENIK

Udruga za promicanje cjeloživotnih kompetencija odgojitelja SANELA RADIONICE osnovana je sa ciljem okupljanja odgojitelja i ostalih zainteresiranih i kreativnih osoba koji su, bilo posredno, ili neposredno vezani za rad s djecom predškolske dobi, a koje u svom radu koriste slikovnicu kao bogat, neiscrpan, prilagođen izvor znanja.

Svoje polazište i smjernice u djelovanju Udruga ima u Nacionalnom kurikulumu za rani i predškolski odgoj i obrazovanje (2014.) koji potiče i osnažuje razvoj osam temeljnih kompetencija za cjeloživotno učenje.

Budući da definicija cjeloživotnog učenja podrazumijeva sve oblike učenja tijekom života čija je svrha stjecanje i unapređivanje kompetencija za osobne, društvene i profesionalne potrebe, Udruga je osnovana i djeluje s ciljem organiziranja i provođenja neformalnog učenja kojemu je glavna odlika organizirana aktivnost učenja čija je svrha stjecanje i unapređivanje kompetencija za osobne, društvene i profesionalne potrebe.

Tako stjecanje novih znanja, sposobnosti, vještina i kompetencija kroz neformalne oblike obrazovanja predstavlja ključni odgovor i konkurentsku prednost za sve one koji žele opstati i nesmetano obavljati svoje poslovne, ali i privatne aktivnosti. Da bi se sve to učinkovito ostvarilo, potrebno je i učinkovito planirati i programirati neformalno obrazovanje, s jasno postavljenim ciljevima i zadacima koji se žele implementirati.

Udruga izdaje svoje Potvrde o stručnom usavršavanju koje polaznice prilažu u svoju Mapu profesionalnog razvoja kao dokaz širokog raspona profesionalnih znanja i sposobnosti koje odgojitelj posjeduje i predstavlja sliku odgojiteljevog profesionalnog razvoja

U namjeri da SANELA RADIONICE –postane neki vid LEARNING RESOURCE CENTER – More than a library, mjesta i adrese na koju bi se mogli obraćati kako sa svojim primjerima dobre prakse, idejama, tako i sa pitanjima, “pletemo mrežu“ odgojitelja diljem Lijepe naše.

Dječji vrtić “Lekenik“ već je godinu dana domaćin druženja edukacija SANELA RADIONICE. Termin druženja u ovom osebujnom vrtiću je prvi četvrtak u mjesecu.

Družile smo se po raznim temama, razmjenjivale iskustva, ideje, komentare.

Četvrtak, 07.02.2019. prvorođendansko druženje odradile smo pod nazivom ODGOJITELJ 21.STOLJEĆA / What Does It Mean To Be 21st Century Kindergarten Teacher?

DV Lekenik nas je i ovaj put dočekao u suncu, obogaćen za novootvorenu skupinu u sklopu knjižnice. A za ugodnu i veselu atmosferu pobrinula se i ravnateljica Mirjana Božić i djelatnice vrtića koje su nas prvo okrijepile kavom i kolačima, a potom je nekoliko odgojitelja iz okolnih vrtića (uključujući naravno i odgojiteljice DV Lekenik (DV Sisak Stari, DV Sv. Marija Magdalena, DV Lojtrica), SOS Dječje selo Lekenik raspravljalo o 4K vještinama potrebitim odgojitelju za 21.stoljeće.

Tekst pripremile: Sanela Gnjatović, voditeljica radionice

Mirjana Božić, ravnateljica DV Lekenik