JAVNI POZIV

J A V N I P O Z I V Za podnošenje prijava za izbor člana roditelja djece korisnika usluga u Upravno vijeće Dječjeg vrtića Lekenik.

Javni poziv pdf

JAVNI POZIV

DODJELA FINANCIJSKIH SREDSTAVA DV LEKENIK OD STRANE MINISTARSTVA ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I SOCIJALNU POLITIKU U 2020

DODJELA FINANCIJSKIH SREDSTAVA DV LEKENIK OD STRANE MINISTARSTVA ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I SOCIJALNU POLITIKU U 2020.

DODJELA FINANCIJSKIH SREDSTAVA DV LEKENIK OD STRANE MINISTARSTVA ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I SOCIJALNU POLITIKU U 2020.

DODJELA FINANCIJSKIH SREDSTAVA DV LEKENIK OD STRANE MINISTARSTVA ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I SOCIJALNU POLITIKU U 2020