OBAVIJEST O RADU DJEČJEG VRTIĆA LEKENIK OD 01-06-2020 slika

OBAVIJEST O RADU DJEČJEG VRTIĆA LEKENIK OD 01.06.2020.

 

OBAVIJEST O RADU DJEČJEG VRTIĆA LEKENIK OD 01.06.2020 -link PDF

OBAVIJEST O RADU DJEČJEG VRTIĆA LEKENIK OD 01-06-2020

https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Upute_vrtici_skole.pdf

S poštovanjem,
Mirjana Božić, ravnateljica

OGLAS_ZA_UPIS_DJECE_U_VRTIĆ-2020-2021

Obavijest o upisu djece DV Lekenik za pedagošku godinu 2020./2021. i program predškole („mala škola“)

Obavijest o upisu djece DV Lekenik za pedagošku godinu 2020./2021. i program predškole („mala škola“)  PDF

Zahtjev za upis NOVI 2020.- 2021. PDF

ZAHTJEV ZA UPIS PREDŠKOLA 2020./ 2021. PDF

UPIS DJECE LINK

OGLAS_ZA_UPIS_DJECE_U_VRTIĆ-2020-2021

Priložiti sljedeće isprave:

 1. rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrdu s podacima o rođenju djeteta,
 2. uvjerenje (potvrdu) o mjestu prebivališta djeteta ili presliku osobne iskaznice                 djeteta,
 3. uvjerenje o mjestu prebivališta  ili preslike osobnih iskaznica korisnika usluge,
 4. potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji (izdana u vrijeme trajanja upisa) za korisnike usluge,  
 5. presliku medicinske dokumentacije koja potvrđuje posebnu zdravstvenu potrebu  ili teškoću u razvoju djeteta,
 6. presliku iskaznice imunizacije kao dokaz procijepljenosti djeteta sukladno zakonskim propisima
 7. potvrde o drugim činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti kod upisa, i to:

 –          za dijete s teškoćama u razvoju – presliku medicinske dokumentacije koja potvrđuje teškoću u razvoju djeteta,

 –          za dijete koje živi u iznimno teškim socijalnim i zdravstvenim prilikama – dokaz o pravu na zajamčenu minimalnu naknadu – rješenje centra za socijalnu skrb,

 –          za dijete roditelja invalida Domovinskog rata – rješenje o utvrđivanju postojanja invaliditeta,

 –           za dijete roditelja s invaliditetom – nalaz i mišljenje Jedinstvenog tijela vještačenja u kojem je navedena težina oštećenja zdravlja 3. i 4. stupnja ili drugi dokument koji dokazuje navedeni stupanj, kategoriju ili postotak invaliditeta,

 –          za dijete oba zaposlena roditelja – potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji (izdana u vrijeme trajanja upisa),

 –          za dijete samohranog zaposlenog roditelja – potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji (izdana u vrijeme trajanja upisa)  i dokaz o samohranosti: rodni list djeteta list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrdu s podacima o rođenju djeteta, smrtni list za preminulog roditelja, potvrda o nestanku drugog roditelja, rješenje Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju djeteta, rješenje Centra za socijalnu skrb o lišenju poslovne sposobnosti i oduzimanju roditeljske skrbi, dokument kojim se dokazuje dugotrajno liječenje ili izdržavanje kazne zatvora,

 –          za dijete zaposlenog roditelja  iz jednoroditeljske obitelji – potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji (izdana u vrijeme trajanja upisa)  i dokaz da drugi roditelj ne živi u zajedničkom kućanstvu (presuda o razvodu braka ili izjava ovjerena kod javnog bilježnika),

 –          za dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi – rješenje, odnosno potvrda Centra za socijalnu skrb da je dijete u udomiteljskoj obitelji, bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi,

 –          za dijete iz obitelji s troje ili više malodobne djece – za svako dijete mlađe od 18 godina rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrdu s podacima o rođenju djeteta,

 –          za dijete roditelja koji primaju doplatak za djecu – rješenje o pravu na doplatak za djecu,

 –          za dijete čija su oba roditelja na redovitom školovanju – potvrda obrazovne ustanove o redovitom školovanju,

 –          za dijete čiji je jedan roditelj na redovitom školovanju, a drugi roditelj zaposlen – potvrda obrazovne ustanove o redovitom školovanju i potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji (izdana u vrijeme trajanja upisa),

 –          za dijete čiji je jedan roditelj zaposlen ili na redovitom školovanju, a drugi nezaposlen – potvrda o redovitom školovanju ili potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji (izdana u vrijeme trajanja upisa).

– za dijete čiji su brat ili sestra polaznici vrtića – preslika Ugovora za brata/sestru polaznika vrtića

  

Podnesene prijave razmatrati će Povjerenstvo za upis djece u Dječji vrtić Lekenik, temeljem postupka propisanog Pravilnikom o upisu djece u Dječji vrtić Lekenik za pedagošku godinu 2020. / 2021.

Rezultati upisa biti će objavljeni na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Lekenik i na WEB stranici http://vrtic-lekenik.com/  najkasnije do 22. lipnja 2020. godine, a o rezultatima upisa Dječji vrtić Lekenik će izdati rješenja.

Roditelji nezadovoljni rješenjem zahtjeva za prijem mogu izjaviti žalbu Upravnom vijeću Dječjeg vrtića Lekenik u roku 15 dana od dana zaprimanja rješenja.

Djeca koja su stekla pravo na upis u Dječji vrtić Lekenik temeljem prijave na ovaj Oglas, upisuju se u Vrtić nakon obavljenog zdravstvenog pregleda i potpisanog Ugovora, a počevši od 01. rujna 2020. godine.

Sudjelovanje roditelja u ukupnoj cijeni pojedinih programa (osim programa predškole – koji je za roditelja besplatan) utvrđuje se u skladu s Odlukom Općinskog vijeća Općine Lekenik o načinu i uvjetima sudjelovanja roditelja u cijeni programa Dječjeg vrtića Lekenik („Službeni vjesnik“ 06/18)

Za sve informacije o upisu roditelji se mogu obratiti na telefon 772-150 svakog radnog dana od 09:00 do 15:00 sati.

UPRAVNO VIJEĆE
DJEČJEG VRTIĆA LEKENIK
PREDSJEDNICA
Ljilja Dolovčak Mikočević

obavijest

OBAVIJEST O RADU DJEČJEG VRTIĆA LEKENIK OD 11.05.2020./DODATNE NAPOMENE/

OBAVIJEST O RADU DJEČJEG VRTIĆA LEKENIK OD 11.05.2020./DODATNE NAPOMENE/ – PDF

obavijest

 

VAŽNO!               Preporučuje se uključivanje djeteta u dječji vrtić ako je riječ o djetetu

čija su oba roditelja zaposlena ili djetetu koje živi samo s jednim

roditeljem te ne postoji druga mogućnost zbrinjavanja djeteta.

 

 

Sukladno Uputama HZJZ-a preporučujemo ostanak kod kuće:

 • djece s kroničnim bolestima (respiratornim, kardiovaskularnim, dijabetesom, malignim bolestima, imunodeficijencijama, djece s većim tjelesnim/motoričkim oštećenjima);

 

 • djece čiji roditelji/skrbnici ili ukućani imaju jednu od navedenih bolesti; sve djece kojima roditelj može osigurati siguran boravak kod kuće, s obzirom na to da broj djece u vrtićima i školama može biti takav da se mjere fizičkog razmaka u tim kolektivima neće moći poštovati.

 

Preporučuje se roditeljima/skrbnicima da se strogo pridržavaju Uputa HZJZ-a koje se odnose na dovođenje djece u dječji vrtić, odnosno:

 • da ne ulaze u ustanovu osim u krajnjoj nuždi, već da dolaze do ulaza pri čemu zadržavaju distancu od najmanje dva metra u odnosu na druge roditelje/skrbnike i djecu;

 

 • da donose i odnose u dječji vrtić obilježeni ruksak s opremom isključivo petkom (posljednji radni dan u tjednu) kada dolaze po dijete te ga predaju odgojitelju;

 

 • da dovode i odvode dijete iz ustanove na način da je u pratnji jednog djeteta uvijek jedna odrasla osoba/roditelj/skrbnik ili se izmjenjuju dvije odrasle osobe;

 

 • da u pratnji djeteta treba biti odrasla osoba
 • koja živi u istom kućanstvu s djetetom te upravo ona osoba koja je, u odnosu na osobe koje bi mogle dovoditi i odvoditi dijete, uključena u takav tip dnevnih aktivnosti te je njezina mogućnost zaraze koronavirusom najmanja;
 • koja zbog starije životne dobi (65 i više godina) ili kronične bolesti ne spada u rizičnu skupinu za obolijevanje od koronavirusa;
 • djecu iz svake odgojno-obrazovne skupine dovode i odvode roditelji/skrbnici u dogovoreno vrijeme koje je različito za svaku odgojno-obrazovnu skupinu, s razmakom od najmanje 10 minuta između dviju odgojno-obrazovnih skupina;
 • roditelji se ne okupljaju na ulazu u vanjski prostor dječjega vrtića ili pred vratima vrtića već uvijek vodite računa o održavanju socijalne distance

(2 metra) u odnosu na druge roditelje i djelatnike vrtiće. Isti postupak se primjenjuje i prilikom odvođenja djeteta iz vrtića. Ovim putem molimo roditelje za strpljenje u slučaju dužeg čekanja prilikom dovođenja i odvoženja djeteta stoga vam savjetujemo da planirate ranije vrijeme dolaska.

Roditelji/skrbnici:

 

 • ne dovode dijete u dječji vrtić ako ono ima povišenu tjelesnu temperaturu, respiratorne simptome poput kašlja i kratkog daha ili koje je pod rizikom da je moglo biti u kontaktu s osobama pozitivnim na COVID-19 (primjerice u kućanstvu ili u ustanovi) ili je pod sumnjom da bi moglo biti zaraženo koronavirusom. To dijete ostaje kod kuće;

 

 • niti odvode djecu iz ustanova niti ulaze u vanjske prostore (dvorište, vrt, igralište) i unutarnje prostore ustanove ako imaju povišenu tjelesnu temperaturu, respiratorne simptome poput kašlja i kratkog daha ili koji su pod rizikom da su mogli biti u kontaktu s osobama pozitivnim na COVID-19 ili su pod sumnjom da bi mogli biti zaraženi koronavirusom ili su u samoizolaciji.

Činjenice iz prethodne rečenice, kao i činjenicu da je riječ o djetetu čija su oba roditelja zaposlena te ne postoji druga mogućnost zbrinjavanja djece, kao i to da je roditelj sasvim upoznat s ovim uputama, roditelj potvrđuje pisanom izjavom ravnatelju ustanove prije uključivanja djeteta u ustanovu

Molimo vas da ruksak s dječjom odjećom za ponedjeljak 11.05.2020.  sa pokrivalima za glavu dostavite u petak 08.05.2020. u periodu od 08:00 do 17:00 sati na objekt gdje će dijete dolaziti.

Ruksak je potrebno označiti i opremiti odjećom, pelenama za 5 dana i papučicama.

Važno je da pripremljene stvari moraju odstajati 72 sata prije korištenja. Svaki petak roditelj donosi stvari za 5 dana u sljedećem tjednu. Ruksak (torba, vrećica) uvijek ostaje u vrtiću.

Molimo roditelje/skrbnike ako su mijenjali broj mobitela da nam dostave novi broj.

U narednom periodu, dok su na snazi Upute HZJZ molimo da ne nosite od kuće igračke, jastučnice, tješilice, hranu i piće.

Molimo vas da prije dolaska izmjerite temperaturu sebi i ukućanima te o tome informirate dežurne djelatnike.

Djetetu će temperatura biti izmjerena na ulazu u vrtić od strane dežurnog odgojitelja i obilježena u evidencijsku listu!

Ukoliko dijete i bilo tko od ukućana ima temperaturu ili neke respiratorne simptome prije dolaska se konzultirajte s liječnikom.

Savjetujemo da u danima pred prvi dolazak u vrtić razgovarate s djetetom i pripremite ga za boravak u vrtiću u izmijenjenim okolnostima (druga soba, drugi prijatelji, ne može nositi igračke, drugi odgojitelji i sl.).

Molimo vas da djecu dovodite do 09:00 sati.

Upute  COVID 19:

https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Upute-vrtici-i-skole-29-4-2020-finalno.pdf

S poštovanjem,

Mirjana Božić, ravnateljica

OBAVIJEST RODITELJIMA 11-SVIBANJ-2020

OBAVIJEST RODITELJIMA – 11.SVIBANJ 2020.

Upute HZJZ i Nacionalnog stožera Civilne zaštite za dječje vrtiće i škole – PDF

OBAVIJEST RODITELJIMA –  11.SVIBANJ 2020. PDF

1. MOLIMO SVE RODITELJE DA POPUNE ANKETNI UPITNIK VEZANO ZA DOLAZAK DJECE U VRTIĆ KOJI MOŽETE PREUZETI OVDJE.
ISPUNJENI ANKETNI UPITNIK MOLIMO POSLATI NA E-MAIL VRTIĆA vrtic.lekenik@gmail.com ZAKLJUČNO SA SRIJEDOM 6. SVIBNJA DO 15 H.

2. UKOLIKO ISPUNJAVATE KRITERIJE HZJZ TE POSTOJI POTREBA ZA PRIJEMOM DJETETA U VRTIĆ OD 11. SVIBNJA, NUŽNO JE TAKOĐER DOSTAVITI POTPISANU IZJAVU RODITELJA(POTREBAN POTPIS OBA RODITELJA) KOJU MOŽETE PREUZETI OVDJE.
POTPISANU IZJAVU RODITELJA POTREBNO JE DOSTAVITI NA E-MAIL VRTIĆA vrtic.lekenik@gmail.com ZAKLJUČNO S PETKOM 8. SVIBNJA U 15 H.

DJECA KOJA NISU PRIJAVLJENA I ZA KOJU NIJE DOSTAVILJENA POTPISANA IZJAVA RODITELJA, OD 11.05.2020 NEĆE MOĆI BITI PRIMLJENA U USTANOVU.

-Zahvaljujemo na razumijevanju!-

O B A V I J E S T O IZBORU PREDSTAVNIKA U UPRAVNO VIJEĆE DV LEKENIK

O B A V I J E S T O IZBORU PREDSTAVNIKA U UPRAVNO VIJEĆE DV LEKENIK

Obavijest predstavnik upravno vijeće

OBAVIJEST PREGLED DJECE ŠKOLA

Obavijest o izmjeni plana upisa djece u prvi razred osnovne škole za školsku godinu 2020./2021

Obavijest o izmjeni plana upisa djece u prvi razred osnovne škole za školsku godinu 2020./2021

OBAVIJEST PREGLED DJECE ŠKOLA

PDF -LINK