PARTNERSTVO UDRUGE ZA PROMICANJE CJELOŽIVOTNIH KOMPETENCIJA ODGOJITELJA „SANELA RADIONICE“ SA DJEČJIM VRTIĆEM LEKENIK

Udruga za promicanje cjeloživotnih kompetencija odgojitelja SANELA RADIONICE osnovana je sa ciljem okupljanja odgojitelja i ostalih zainteresiranih i kreativnih osoba koji su, bilo posredno, ili neposredno vezani za rad s djecom predškolske dobi, a koje u svom radu koriste slikovnicu kao bogat, neiscrpan, prilagođen izvor znanja.
Svoje polazište i smjernice u djelovanju Udruga ima u Nacionalnom kurikulumu za rani i predškolski odgoj i obrazovanje (2014.) koji potiče i osnažuje razvoj osam temeljnih kompetencija za cjeloživotno učenje.
Budući da definicija cjeloživotnog učenja podrazumijeva sve oblike učenja tijekom života čija je svrha stjecanje i unapređivanje kompetencija za osobne, društvene i profesionalne potrebe, Udruga je osnovana i djeluje s ciljem organiziranja i provođenja neformalnog učenja kojemu je glavna odlika organizirana aktivnost učenja čija je svrha stjecanje i unapređivanje kompetencija za osobne, društvene i profesionalne potrebe
Tako stjecanje novih znanja, sposobnosti, vještina i kompetencija kroz neformalne oblike obrazovanja predstavlja ključni odgovor i konkurentsku prednost za sve one koji žele opstati i nesmetano obavljati svoje poslovne, ali i privatne aktivnosti. Da bi se sve to učinkovito ostvarilo, potrebno je i učinkovito planirati i programirati neformalno obrazovanje, s jasno postavljenim ciljevima i zadacima koji se žele implementirati.
Udruga izdaje svoje Potvrde o stručnom usavršavanju koje polaznice prilažu u svoju Mapu profesionalnog razvoja kao dokaz širokog raspona profesionalnih znanja i sposobnosti koje odgojitelj posjeduje i predstavlja sliku odgojiteljevog profesionalnog razvoja
U namjera da SANELA RADIONICE – postane neki vid LEARNING RESOURCE CENTER – More than a library, mjesta i adrese na koju bi se mogli obraćati kako sa svojim primjerima dobre prakse, idejama, tako i sa pitanjima, “pletemo mrežu“ odgojitelja diljem lijepe naše…
U četvrtak, 12. 04.2018. okupili smo se po treći puta na poziv ravnateljice dječjeg vrtića LEKENIK, Mirjane Božić, koja je ujedno domaćin druženja i suorganizator sa ciljem otkrivanja načina KREATIVNOG IZRIČAJA PRIČE.
Našem druženju pridružila se već dugogodišnja poznanica i suradnica Sanela radionica, Slađana Knebl Klasić, odgojiteljica iz DV Špansko, Zagreb, kako bi nam pokazala primjere dobre prakse kroz kratku prezentaciju procesa nastajanja slikovnice od lišća, kao i samu slikovnicu.
KREATIVNI IZRIČAJ PRIČE edukacija je koja naglašava važnost pričanja priča – stvaranja priča / utjecaj priča na dječji život. Naglašava važnost procesa promišljanja, razmišljanja, istraživanja, povezivanja znanja, iskustava, emocija kroz igru i raznovrsnu aktivnost i stvaralaštvo djece.
Kako kroz raznovrsnu ponudu konkretnih poticaja za pričanje / prepričavanje priča u pedagoškoj, odnosno metodičkoj praksi kroz upotrebu kvalitetnih tekstova i slikovnica pomažemo djeci kroz igru i aktivnosti ovladati umijećem prepričavanja priče.
„Slikovnica je prva knjiga u životu djeteta, prijelaz od situacijskog konteksta na kontekst simbola. Svrha joj je da pomaže djetetu otkriti svijet i medij pisane riječi ; razvija spoznajni svijet djeteta ; izaziva emocije ; razvija govor i bogati fond riječi ; zadovoljava potrebu za novim.“ (Majhut, Zalar, 2012).
Slikovnice su oblik transporta događaja u riječima i slikama.
Slikovnice su dječji prozor u svijet znanja, istraživanja , mašte…
Slikovnice su priče i pripovijetke, koje su uz pomoć slike u svakoj kulturi sredstvo za zabavu, obrazovanje, očuvanje kulturnih i moralnih vrijednosti.
Pa zašto onda te iste slikovnice ne bi bile naši mali udžbenici za rad s djecom predškolske dobi na temelju kojih bi nastajali razni drugi sadržaji – zidne slike, personalizirane dječje slikovnice, radne bilježnice i zadaci,pjesmice, recitacije, dramatizacija, stjecanje osnovnih matematičkih pojmova, istraživanje, pokret i glazba…To je umjetnost poučavanja te ujedno zabavna, zanimliva i inspirativna a poučna igra za djecu!
Prepričavanje priča = prepričavanje sadržaja naučenog
Pripovijedanje predstavlja ključnu ulogu u razvoju ukupne osobnosti djeteta.
To je stara tradicija još od pamtivijeka koja je dio i našeg vlastitog djetinjstva, jer putem priče djeca na zabavan i jednostavan način istražuju, razmišljaju, zaključuju i uče o raznim sadržajima.
Istraživanja pokazuju da je količina i kvaliteta mašte, pripovijedanja i emocija koje djeca pokazuju u prepričavanju priča povezana s kreativnim sposobnostima razmišljanja.
I zato baš KREATIVNI IZRIČAJ PRIČE u ugodnom okruženju, poticajnoj maloj grupici s mnoštvom kreativnih sadržaja…

Radionica povodom maskenbala

Povodom dječjeg maskenbala roditelji su se sa djecom družili na kreativnoj radionici. Radionica je održana 08.02.2018. u prostoru Narodne knjižnice i čitaonice Lekenik. Roditelji su donijeli mnoštvo materijala za izradu maski te se odazvali u velikom broju.

U toploj, ugodnoj i veseloj atmosferi proveli smo više od dva sata, popraćenoj dječjim recitacijama i veselom glazbom.

Cilj ove radionice je opušteno zajedničko druženje djece, roditelja i odgojitelja. Osim razvoja suradništva, radionica je doprinijela i stvaranju ugodnih emocionalnih stanja kod djece i roditelja.

Svako dijete, kao konačni rezultat rada, dobilo je željeni izgled maske sladoleda, te nam svojim osmjehom i zadovoljstvom pokazalo kako se trud isplatio.

Na fotografijama pogledajte kako nam je bilo.

Odgojitelj:Nataša Kadić

Aktivnosti povodom maskenbala

Mjesec veljača protiče u znaku maškara. Kao i obično u našoj skupini „Leptirići“ kreativnosti nije nedostajalo. U veseloj i razigranoj atmosferi djeca su uživala u kaširanju, igrom pod maskama koje smo sami izradili, bojanju …

Glavna tema bio nam je klaun,omiljeni lik povodom maskenbala, pa smo ga tako izrađivani u svim veličinama i od različitih materijala. Sve to popratili smo zabavnim pjesmicama te raznim ilustracijama.

Ovako osmišljene aktivnosti poticale su kod djece razvoj suradništva te razvoj dječje kompetencije, kao i stvaranje bolje slike o sebi.

Odgojitelj: Nataša Kadić

Istraživačko-spoznajne aktivnosti mlađe odgojne skupine u mjesecu siječnju

Mjesec siječanj je protekao bez dugo očekivanog snijega, ali kreativnosti i mašte u skupini ‘Kockići’ nije nedostajalo. Uvijek aktivni led iz ledenice je poslužio kako za pokuse tako i za slikanje ledenim bojama, ali i niz drugih sklopova aktivnosti.

Glavna tema i omiljeni lik bio je snjegović pa se tako izrađivao od raznih materija i u raznim veličinama, popraćen raznim ilustracijama i pjesmicama.

Vrijeme se koristilo za usavršavanje životno-praktičnih vještina, stjecanje iskustava i spoznaja o prirodnoj i društvenoj sredini, ali i mnogih drugihrazvojnih zadaća.

Odgojiteljice. Ivana Ćosić i Nevenka Brleković

MEĐUŽUPANIJSKO STRUČNO PREDAVANJE NA TEMU „POREMEĆAJ SOCIJALNE KOMUNIKACIJE“

U petak, 26. siječnja u Društvenom centru “Hermann Gmeiner“ SOS Dječjeg sela Lekenik održano je stručno predavanje na temu „Poremećaj socijalne komunikacije“ za odgojitelje dječjeg vrtića Lekenik. Predavanje je održala magistrica edukacijske rehabilitacije i edukacijski rehabilitator senzorne integracije Mateja Vukašinec. Na početku predavanja, koje je okupilo 40-ak odgojitelja iz dječjeg vrtića Lekenik, vrtića s područja grada Velike Gorice i grada Zagreba te SOS mame iz SOS Dječjeg sela Lekenik, prisutne je pozdravila ravnateljica dječjeg vrtića Lekenik Mirjana Božić koja je glavni inicijator spomenutog predavanja. Cilj ovog stručnog predavanja bio je upoznati odgojitelje sa samim poremećajem socijalne komunikacije koji se danas sve češće javlja u ranoj dobi djeteta. U sklopu predavanja istaknute su glavne karakteristike tog poremećaja, kako ga je moguće što ranije prepoznati te kome se obratiti za pomoć. Osim spomenutog, predavanje je uključivalo velik broj primjera i praktičnih savjeta koji bi odgojiteljima trebali itekako pomoći u svakodnevnom radu s djecom s poremećajem socijalne komunikacije.

PODRŠKA EMOTIVNOM RAZVOJU I UČENJU ŽIVOTNIH VJEŠTINA

Unutar aktivnosti projekta „NNNI – Nasilje nije naš izbor“ koji je financiran sredstvima Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, a sufinanciran sredstvima Grada Siska u Narodnoj knjižnici i čitaonici Lekenik tijekom dva dana održane su edukativne radionice za djecu programa predškole Dječjeg vrtića Lekenik.
Nakon početnog upoznavanja s mališanima prva radionica pod nazivom „Ne raduj se tuđoj nevolji“ bila je posvećena prijateljstvu, razvijanju vještina podrške i suosjećanja s drugima, a od malih sudionika zahtijevala je aktivno slušanje, zapamćivanje, uočavanje detalja, razlikovanje primjerenog i neprimjerenog ponašanja kao i kvalitetne zaključke koji su bili rezultat misaone obrade teme. Nakon pročitane motivacijske priče voditeljica projekta dr. sc. Daša Poredoš Lavor i asistentica Suzana Velešnjak, magistra primarnog obrazovanja razgovarale su s mališanima o pročitanim sadržajima, poticale ih na razmišljanje, a potom je uslijedio zadatak s art pristupom: crtanje priče prema osobnom doživljaju. Tako su nastali razni vrlo zanimljivi i dinamični crteži koje su djeca predstavila nazočnima, te su tako potvrdila da su odlično shvatila priču i usvojila nova znanja koja će nadalje primjenjivati u rastu i razvoju. Susret je završen u opuštenom druženju i puhanju balončića od sapunice.
Slijedeći susret bit će održan u veljači kada će mališani od recikliranih materijala izrađivati gusjenice prijateljstva. Krajem mjeseca siječnja, točnije u utorak 30. siječnja u NKČ Lekenik s početkom u 17.30h bit će održana razgovaraonica pod nazivom „Izazovi suvremenog roditeljstva“ na koju su svi zainteresirani dobro došli.
Dr. sc. Daša Poredoš Lavor zahvaljuje se upravi Knjižnice i Dječjeg vrtića na aktivnom doprinosu i uključivanju u projekt.
Projekt NNNI – Nasilje nije naš izbor financiran je sredstvima Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Nositelj aktivnosti je Građanska inicijativa „Moj grad Sisak“, partneri na projektu su Grad Sisak, Općina Majur, Općina Lekenik, Narodna knjižnica i čitaonica Ivo Kozarčanin Hrvatska Dubica, a suradnik je Narodna knjižnica i čitaonica Vlado Gotovac Sisak. Projekt će se provoditi tijekom školske/pedagoške godine 2017/18.

RADIONICA “IGRAONICA SMIJEHA” 2018.

  Dana 10. siječnja 2018. održana je radionica pod nazivom „Igraonica smijeha“ povodom obilježavanja Svjetskog dana smijeha. Radionica je održana u prostoru Narodne knjižnice i čitaonice Lekenik na dječjem odjelu. Sudjelovala su djeca Dječjeg vrtića Lekenik odgojne skupine Sovice i djeca programa predškole s roditeljima.
Ozračje je bilo vrlo ugodno, radosno te puno smijeha, što je bio i cilj ove radionice. 

NARANČASTA PRIČA

 Danas u vrtiću radila sam nešto smiješno i veselo s prijateljima, i bilo mi je zabavno kad sam vidjela žirafu u kaputu koji je imao džep. U džepu je bio sladoled koji se rastopio i napravio mrlju. To je bilo smiješno pa sam žirafi poklonila svoju narančastu pidžamu.

Osmislila djeca odgojne skupine Sovice i programa predškole.

Radionicu pripremile odgojiteljice: Valentina Banić, Silvija Čović i Nataša Kadić.

Božićna radionica 2017. u programu predškole.

Povodom božićnih blagdana roditelji su se sa djecom družili na kreativnim radionicama. Radionice su održane 5. i 7. prosinca 2017. u prostorima Narodne knjižnice i čitaonice. Roditelji su i sami donijeli mnoštvo materijala za izradu božićnih ukrasa i odazvali se pozivu u velikom broju.
U toploj, ugodnoj i radnoj atmosferi proveli samo oko dva sata, popraćenoj božićnim pjesmama tijekom koje su izrađeni ukrasi za bor i za cjelokupni ambijent knjižnice.
Cilj ove radionice je opušteno zajedničko druženje djece, roditelja i odgojitelja. Osim razvoja suradništva u skupnom radu i igri kao i razvoj dječje kompetencije radionica je doprinijela i stvaranju ugodnih emocionalnih stanja kod djece i roditelja.

Na fotografijama pogledajte kako nam je bilo.

Odgojitelj: Nataša Kadić

Božićni party

U susret blagdanima koji dolaze, 22.prosinca u našem vrtiću organiziran je božićni party.
Na proslavi su sudjelovale sve odgojne skupine, a za tu prigodu djeca su se svečano odjenula.
Druženje je proteklo u vedrom ozračju, djeca su otpjevala božićne pjesmice, te plesali na ritmičke zvukove poznatih prigodnih skladbi.
Nakon veselog druženja, ponudili smo i ponešto nezaobilaznih slatkih zalogajčića i napitaka.

Odgojiteljice

Igre u JASLICAMA Dječji Vrtić LEKENIK