PREPORUKE I UPUTE U VRIJEME PANDEMIJE COVID 19

PREPORUKE I UPUTE U VRIJEME PANDEMIJE COVID 19 – pdf

PREPORUKE I UPUTE U VRIJEME PANDEMIJE COVID 19

dostupni na sljedećim linkovima:

Upute HZJZ-a
Preporuke MZOS-a

Stručni tim i ravnatelj Dječjeg vrtića Lekenik